Badania nawierconych gruntów w standardzie

Wszystkie nawiercone grunty poddane są badaniom laboratoryjnym pozwalającym stwierdzić ich przydatność do wykorzystania jako:

 

  • podbudowa posadzki,
  • zasypka fundamentowa,
  • podbudowa podjazdu, chodnika itp.,
  • kruszywo do produkcji betonu,
  • kruszywo do produkcji zapraw budowlanych.

Pozostałe kategorie